Vakuum belte filter

Separation Technology har (Vakuum) Beltefilere av ulik dimensjon, og for ulike typer anvendelse, og bygd om med ulik mobilitet, i form av mobile enheter

Ved behov, akutt eller planlagt gir vi dere et tilbud inkludert operatører.

Våre mobile enheter er bygd i standard containere og er derfor lett å transportere.

Generelt sett er horisontale beltefiltere de mest brukte vakuumfilterne i industrien, noe som skyldes deres fleksibilitet i drift, tilpasning til korrosive slurrier og egnethet til å håndtere store gjennomstrømninger.

Beltfiltere er på en måte industristandarden for faststoff/væskeseparasjon, spesielt for avvanning av slam i kjemisk industri, gruveindustri og ved vannbehandlingsanlegg.

En beltefilterpress gir mulighet for kontinuerlig separering (avvanning) av faste stoffer fra vannbasert organisk og mineralsk slam og slurries.

Vakuuum beltefilter kan også benyttes til mere avanserte prosesser, hvor vasking av filterkaken er sentralt. Ved ren avvanning bruker er det naturlig nok ikke behov for vasking.Ved disse applikasjonene er målet å produsere en kake med lavest fuktighet, og det er ingen betydning at gjenværende væske i kaken beholder sin opprinnelige kvalitet.

Beltfilter med vask

Her benyttes et vasketrinn etter kakedannelse. Det brukes vann, eller annen vaskevæske, til å forskyve modervæsken når prosessen krever en kake som er fri for stoffer som forurenser filterkaken. I slike tilfeller er filterkaken gjerne et produkt.


© Separation Technology AS. Alle rettigheter reservert. Webutvikling av 9co