Filtrering baserer seg på å finne et filtermedium som gjør at væsken kan passere mens faststoffene holdes tilbake. Drivkraften i filtreringen  kan være tyngdekraft, vakuum eller trykk.

Den faste fasen er etter filtrering alltid tørrere enn den man oppnår ved  gravitasjon. 

Drivkraften, som forårsaker væsken å gå ut mens du forlater faststoffene bak, kan deles inn i fire grupper:

  • Gravitasjon, som i utgangspunktet ikke er annet enn drenering, kan være svært nyttig for å redusere store mengder til mer håndterbare mengder. Det kan være  batch operasjoner men vanligst; kontinuerlig.
  • Vakuum, som er den lettest tilgjengelige  mekanisk drivkraften. Vakuumfiltre kan batchstyres, men er normalt kontinuerlige. Generelt kan kaketykkelsen styres nøyaktig. Vakuumfiltre gir i mange tilfeller den  beste vaskingen av tørrstoffet.
  • Trykk, med eller uten kompresjon, som jo innebærer mekaniske begrensninger. Nesten alle trykkfiltre er batch-opererte . Kakevask kan være utmerket, og de endelige kaker er vanligvis så tørre som man kan forvente uten varmetilførsel.
  • Sentrifugal, som noen ganger kan gi et kompromiss mellom vakuum og trykkfiltrering. Sentrifugalfiltre kan være kontinuerlig i drift, eller de kan operere i en automatisert kontinuerlig batchmodus. Egenskapen til faststoffet er av avgjørende betydning for om filtreringen blir en suksess eller ikke . Kakevask kan være bra avhengig av type og egenskapen til faststoffet.