Avvanning av sedimenter fra sjømudring.


Rensing av vann fra mudringsoperasjoner.Separation Technology AS tilbyr mobile og semi-mobile behandlings og renseløsninger. Vi har løsninger av ulik størrelse og kapasitet, som tilpasses behovet i hvert enkelt prosjekt. 

I forbindele med mudrings av sedimenter tilbyr vi AVVANNING ved hjelp av FILTERPRESSER. Avhengig av partikkelfordeling og andre sedimentegenskaper kombinerer vi filterpressen med HYDROCYCLONER, slik at prosessen blir operasjonelt optimal.

Avvannig av sedimenter med filterpresser er en innarbeidet og effektiv metode. Deponering av sedimenter utgjør en betydelig kostnad, og det er derfor økonomisk og miljømessige incentiv for å redusere mengden som må deponeres, eller på andre måter håndteres. Anvendelse av filterpresser resulterer i et relativt tørt slam og er derfor en effektiv løsning på dette problemet. Sammenlignet med andre mekaniske avvannings metoder med samme effektivitet gir filterpresser en mindre forbruk av kjemikalier og energi.

Ved siden av avvanning tilbyr vi også løsninger for RENSING AV VANN FRA MUDRINGSOPERASJONEN

Vi optimaliserer både avvannings- og filtreringsprosessen i vårt laboratorium.